• Email: r@prioritet.no
  • Tlf: 4567 0000

Et velfungerende nettsted krever fortløpende analyser.

Prioritet Norge baserer alt sitt arbeid på grundige analyser for å få vite hvilke søkeord og søkefraser som skal legges til grunn for prosjektet. Utvikling av et optimalisert nettsted krever en grundig analyse av eksisterende trafikk. En slik analyse ønsker å avdekke hvilke søkeord som er relevante for dine potensielle kunder.Analysene innhenter følgende informasjon:
  • Søkeord innhentet fra kundens nettsted og i dialog med kunden – hvilke søkeord er relevante?
  • Konkurransesituasjon på aktuelle søkeord og fraser fra ulike søkemotorer – hva søker kunden på?
  • Analyse av nettstedets nåværende situasjon – hvordan øke synlighet i søkemotorene?
  • Teknisk gjennomgang av nettstedet – hvordan gjøre nettstedet mer tilgjengelig for søkemotorene?
  • Analyse av nettstedets nettverk – hvordan optimalisere ekstern lenkestruktur?
Som kunde hos Prioritet Norge kan du forvente full innsikt i dagens situasjon og forslag tll strategiske endringer for økt eksponering mot ønskede søkeord.

Analyseabeidet er en fortløpende prosess som over tid har til hensikt å gi ditt nettsted maksimal eksponering mot ditt segment. Vi tilbyr rapportering som legger grunnlag for tilpasning av søkeord og andre teknikker for økt trafikk. Gjennom målrettet optimalisering av innhold vil ditt nettsted øke antall relevante besøkende og muligheten for nye kunder.