• Email: r@prioritet.no
  • Tlf: 4567 0000

SEO (Search Engine Optimization) innebærer en målrettet strategi for å øke antallet relevante besøk på ditt nettsted. Antallet nettsteder som konkurrerer om de samme besøkende har økt enormt de senere år. Samtidig har søkemotorer som Google utviklet nye algoritmer for lettere å finne relevante sider. Denne situasjonen krever en gjennomtenkt strategi for å gjøre et nettsted synlig for søkemotorer. Prioritet Norge har lang erfaring og bred ekspertise på søkemotorvennelige nettsted.

Prioritet Norge benytter flere teknikker for å øke relevant trafikk til ditt nettsted. Hensikten med dette arbeidet er å styrke ditt nettsteds synlighet i søkemotorer og gi deg bedre plasseringer enn dine konkurrenter. Arbeidet omhandler en gjennomgang av både nettstedets innhold og tekniske struktur med fokus på å identifisere de mest relevante søkeordene. Når disse er kartlagt må tekst, menyer og teknisk struktur tilpasses slik at søk på disse ordene resulterer i visning av ditt nettsted. Vi bestemmer i felleskap hvor stor vekt du ønsker å legge på SEO-tekst. Avhengig av konkurransesituasjon tilpasser vi bruken av SEO-teknikker for ditt nettsted. Vi sørger for at ditt nettsted finner en balanse mellom god norsk og SEO-tilpasset tekst.

Vår primære oppgave er å sørge for god rangering på relevante søkeord, et fundament for et fungerende nettsted.