• Email: r@prioritet.no
 • Tlf: 4567 0000

Prioritet Norge tilbyr en rekke tjenester og metoder for å gi ditt nettsted optimal eksponering på nett. Her følger en oversikt over disse.

Innholdsjusteringer

Mange bedrifter sitter på informasjon som er av stor interesse for besøkende, men som ikke blir funnet av søkemoterer. Prioritet Norge hjelper bedrifter med å gjøre nettstedets innhold lett tilgjengelig for både besøkende og søkemotorer. Dette er med på å skape mer relevant trafikk og potensielt nye kunder.

Fordeler med innholdsjusteringer:

 • Basert på våre analyser optimaliseres innholdet slik at søkemotorer lettere finner relevant innhold.
 • Mer appellerende lenker i søkemotorer.
 • Målrettet optimalisering gjennom fremheving av viktig innhold.

Innholdsjustering innebærer en gjennomgang av innholdet for å fremheve og vektlegge relevante søkeord. Tekst blir så endret i henhold til søkeord og søkemotorenes rangeringsalgoritmer. I tillegg tilpasses og optimaliseres nettstedets bakenforliggende koding. Dette er endringer som gjør at søkemotorer lettere finner relevant innhold og presenterer dette på en hensiktsmessig måte.

Prioritet Norge kan utføre alle endringer på kundens nettsted eller komme med forslag som kunden selv implementerer. Alle endringer blir godkjent av kunden før publisering.

Rammeverksoptimalisering

Rammeverksoptimalisering gjør hele nettstedet mer tilgjengelig for søkermotorene med rent tekniske virkemidler. Dette øker nettstedets synlighet på utvalgte ord og fraser. Mange vet nøyaktig hva de er på utkikk etter på nett (f.eks spesifikke mobiltelefoner). Dette gjør at bedrifter med mange produkter har stort utbytte av å være mest mulig synlig på flest mulig produkter.

Fordeler med rammeverkoptimalisering og optimalisering av produktsider:

 • Potensielle kunder kommer direkte til produktet de søker etter.
 • Økt konvertering - økt salg - bedre bunnlinje.
 • Merkevarebygging i forhold til potensielle kunder som finner ditt nettsted i toppen av søkemotorer.

Prioritet Norge har erfaring med forskjellige typer publiseringssystemer og verktøy. Basert på nettstedets tekniske plattform utformer vi forslag til hvordan nettstedets produktsider kan gjøres mest mulig søkemotorvennlig. Om ønskelig tilfører vi en meget søkemotorvennlig og brukervennlig navigasjonsstruktur. Denne finner du mer informasjon om under punktet optimalisering av navigasjonsstruktur. Dere kan forvente et mer søkemotorvennlig nettsted hvor utvalgte produkter blir lettere tilgjengelig. Kunden må være oppmerksom på at visse søkeord er mer konkurranseutsatt enn andre og at effekten av optimalisering vil variere avhengig av dette.

Lenkepopularitet og lenkestrategi

Prioritet Norge innehar verktøy, kompetanse og erfaring innen lenkestrategier for å øke et nettsteds popularitet og trafikk. Vi bistår våre kunder med aktiv lenkebygging eller gir råd og veiledning for egen lenkestrategi. Samtidig bistår vi med tekniske endringer som påvirker nettstedets relative styre i søkemotorer.
Prosessen med å bygge opp et nettsteds styrke eller lenkepopularitet er en  langvarig prosess over flere måneder. Som del av en langsiktig strategi for optimal tilgjengelighet på nett bør oppbygging av lenkepopularitet være et sentralt element.

Mange av lenkene vi legger ut krever godkjenning fra epostadresse fra samme domene. Det er en jobb kunden må gjøre. Optimalisering av eksterne lenker skjer gjennom kontakt med lenkepartnerne på deres vegne eller vi veileder dere i hvordan det gjøres. Jobben med lenkebygging kan ta opptil 4 uker og Google Pagerank (et mål for popularitet) vil stabilisere seg på et høyere nivå etter ca. 4 måneder.
Som et resultat av dette arbeidet kan dere forvente økt lenkepopularitet som fører til at flere søkemotorer finner deres nettsted.

Optimalisering av navigasjonsstruktur

Prioritet Norge fokuserer på å gjøre informasjon lett tilgjengelig. Oppbyggingen av en hensiktsmessig menystruktur forbedrer nettstedets tilgjengelighet både internt og eksternt. Eksternt ved å øke nettstedets synlighet i søkemotorer, internt ved at brukeren har hele navigasjonsstrukturen tilgjengelig på hver side. Vanligvis implementeres PriMenu som et eget menypunkt i nettstedets øvrige navigasjonsstruktur, f.eks som et ikon for hurtigvalg eller som en tekstlenke.

Menyer kan tilpasses mange ulike behov. Menyer kan baseres på stikkordnavigasjon, synonymer eller nettstedets mest populære sider. Tanken er hele tiden at vi skal spare brukeren for klikk. Jo færre klikk desto raskere navigasjon. I tillegg er menyene vi leverer tilpasset søkemotorer slik at alle menypunkter er lett tilgjengelig for disse.

Vår statistikk viser at bruk av navigasjon levert av Prioritet Norge øker antallet sidevisninger og besøkende har høyere grad av konvertering. Dere kan derfor forvente økt synlighet av relevante undersider, bedre navigasjon og høyere konvertering.

Publiseringssystem - CMS

PriPublish er et publiseringssystem basert på Joomla! som er rik på funksjonalitet og er under stadig oppgradering og videreutvikling. Dette har gjort Joomla! til en av de mest utbredte løsningene for publisering av innhold på nett. Systemet er meget brukervennelig å tillater at hele bedriften kan holde nettstedet oppdatert. Prioritet Norge inkluderer et kurs i bruk av Joomla! for våre kunder. Aldri har det vært enklere å publiserer innhold.
Med PriPublish vektlegger vi riktig bruk av moduler og funksjonalitet for å gjøre ditt nettsted optimalisert for både søkemotorer og brukervennlighet. Med PriPublish får du tilgang til all funksjonalitet i ett og samme system. Det enorme utvalgetet av moduler gjør at alle tenkelig behov kan dekkes. I tillegg utvikler vi egne moduler for spesielle behov hos kunden. På denne måten lager vi et nettsted hvor kunden selv bestemmer design og funksjonalitet.

Eksempel på funksjonalitet:

 • Enkel redigering av nettstedet via nettleser.
 • Tidsstyrt publisering.
 • Kontaktskjema.
 • Dokumenthåndtering.
 • Stavekontroll.
 • Diskusjonsforum.
 • Blogg.
 • Søk.
 • Banner og reklamestyring.
 • Flerspråklig.
 • Kunderegistrering.
 • Nettbutikk.
 • Sikre betalingsmoduler.
 • Nyhetsbrev.
 • Sprørreundersøkelser.
 • Bildegallerier.
 • Bestilling- og bookingsystemer.
 • Rollebasert innlogging.

Eksempler på funksjonalitet i PriPublish:

 • Nettsted basert på Joomla! og MySQL-database.
 • Seksjoner for nyheter, produkter eller tjenester som lett redigeres og organiseres.
 • Design og layout er meget enkelt å endre. Dette inkluderer venstre, midtstilt eller høyrestilte menybokser.
 • Ehandelsløsninger.
 • Opplasting av bilder fra nettleseren til bruk hvor som helst på nettstedet.
 • Forum og spørreundersøkelser gir umiddelbar oversikt over brukeropplevelser.
 • Enkel administrasjon av rekkefølge på innhold.
 • Oversiktelig innholdshierarki.
 • Oversiktelig bildebibliotek.
 • Arkiv.
 • Tips pr. epost og utskriftsvennelig format på alle artikler.
 • Brukervennelig redigering av artikler.
 • Brukervennelig redigering av sider og maler.
 • Forhåndsvisning.
 • Enkel administrasjon av bannere og reklame.

Webhosting

Prioritet Norge har lang erfaring med hosting av Joomla! Våre servere er skreddersydd for Joomla! og sikrer en effektiv og trygg løsning. Vi ordner overføring av domenet og oppsett av DNS og epost.

Konsulenttjenester

Prioritet Norge tilbyr en rekke tjenester utover søkemotoroptimalisering.

Konvertering.

Hva kan gjøres for å selge mer på en nettside? I mange tilfeller kan enkle endringer føre til økt konvertering. Vi bistår med målinger, tester og konkrete tiltak for økt salg.

Sosiale/virale kampanjer

Hvordan få økt oppmerksomhet, trafikk og salg for relativt liten innsats? Vi har lang erfaring med bruk av internett som markedskanal og vet hva som skaper en vellykket nettsatsning og engasjerte brukere. Snakk med oss om ideer til hvordan dette kan gjøres.

Oppbygging av nettsted

Vi ser på brukervennelighet, design og produkt som en helhet. Mange bruker flere aktører for å bygge et nettsted og sliter med kommunikasjon med ulike parter. Vi sørger for at ditt nettsted blir uført i henhold til søkemotorenes retningslinjer samtidig som vi hjelper med kommunikasjon mellom de ulike leddene.