• Email: r@prioritet.no
  • Tlf: 4567 0000

Mange bedrifter besitter informasjon som besøkende har stor nytte av men som bedriften selv ikke har kapasitet til å publisere. Prioritet Norge tilbyr webmasteravtaler for å sikre oppdaterte nettsted.


En godt nettsted er ikke bare søkemotoroptimalisert og har et brukervennelig design. Det har også fortløpende oppdaterte nyheter og formidler viktig informasjon om bedriften til deres besøkende. Dette er ofte en tidkrevende jobb som krever gode skriveferdigheter og journalistisk teft. Prioritet Norge har webredaktører med journalistisk erfaring som kan hjelpe din bedrift med å formidle dokumenter, rapporter, produkt- og tjenestebeskrivelser og annen tekst ut til deres besøkende.


Konkurranse om oppmerksomhet


Konkurransen om oppmerksomhet på internett blir stadig tøffere. Dette krever at alle artikler som publiseres må være skrevet med tanke på at de besøkende bruker noen få sekunder på å finne den interessant eller gå videre. La våre tekstforfattere med erfaring innen webjournalistikk skrive kortfattede og lett tilgjengelige artikler for publisering på deres nettsted. Med en webmasteravtale slipper du å ansette en informasjonsmedarbeider eller webredaktør.

Gode artikler skrevet for nett er både salgsfremmende og relasjonsbyggende. Hensikten med et nettsted er primært å formidle salgsfremmende informasjon om dine produkter og tjenester. Minst like viktig er det å bygge tillit og forståelse for dine verdier. Dette gjøres gjennom velskrevne og kortfattede artikler som formidler viktig informasjons om bedriftens virksomhet. Kunder leser sjeldent gjennom årsrapporter, strategiske dokumenter eller annen informasjon som beskriver deres bedrift. På bakgrunn av dette er det viktig å kunne popularisere denne informasjonen slik at den blir lett tilgjengelige på deres nettsted.

Vi holder nettsted levende med oppdatert og tilgjengelig informasjon.